Word Spy Archives - September, 2013
September 3, 2013 geophony
September 4, 2013 binge thinking
September 5, 2013 chatterboxing
September 6, 2013 inline tweet
September 12, 2013 sharent
September 13, 2013 kleptography
September 17, 2013 hipsterfication
September 18, 2013 vulgarity gap
September 19, 2013 jigsaw family
September 24, 2013 throuple
September 25, 2013 empathy game
September 26, 2013 flash drought
September 27, 2013 backfire effect